Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής Αθλητών και Παραγόντων για τα πρωταθλήματα της ΕΛ.Ο.Τ

(On line registration)