Σας πληροφορούμε ότι οι κατηγορίες που θα αγωνιστούν στις ηλικίες 2003 και 2004 στο 2ο Αγωνιστικό Φεστιβάλ Kim&Liou «Ευ αγωνίζεσθαι» θα αγωνισθούν με ηλεκτρονικές κάσκες (οι οποίες θα παρέχονται από την Ε.ΤΑ.Ν.Ε.) και πρέπει φορούν υποχρεωτικά μασελάκια.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες που θα αγωνιστούν στις ηλικίες 2005-2006-2007-2008 όπου δεν επιτρέπεται χτύπημα στο κεφάλι, θα αγωνισθούν με κάσκες (οι οποίες θα παρέχονται από την Ε.ΤΑ.Ν.Ε.) με προστατευτικό πλέγμα χωρίς να έχουν την υποχρέωση να φορέσουν μασελάκι. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουν δική τους κάσκα θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μασελάκι.