ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν έντονης επιθυμίας νέων Σωματείων Ταεκβοντό που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος, για λήψη του εξαντλημένου πλέον φωτογραφικού αναμνηστικού λευκώματος των δράσεων της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. που εξεδόθη επί τη ευκαιρία συπληρώσεως 10 ετών εκ της ιδρύσεως της Ένωσης, αποφασίστηκε η επανέκδοσή του, με συπληρώσεις δράσεων όλης της 15ετίας, (1999-2014).

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσα εκ των σωματείων της Νοτίου Ελλάδος επιθυμούν να συμπεριληφθούν με φωτογραφική απεικόνιση στο λεύκωμα της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., να αποστείλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2015 μία αντιπροσωπευτική φωτογραφία των αθλητικών τους τμημάτων για να διανθίσει την επωνυμία του σωματείου στις σελίδες αυτού.