Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 1ο -ΕΝΑΡΞΗ


Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 2ο


Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 3ο


Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 4ο


Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 5ο


Αγώνες ΤάεΚβοΝτο 1st Ambassador’s Cup – Μέρος 6ο