Ανακοίνωση της ΕΛΟΤ περί μη συμμετοχής αθλητών, προπονητών και διαιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες ταεκβοντό, οι οποίες πραγματοποιούνται από αθλητικούς οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί, πιστοποιηθεί ή εγκριθεί από την εθνική τους ομοσπονδία, την ETU, την WTF…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντό (ETU) περί μη συμμετοχής αθλητών, προπονητών και διαιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες Ταεκβοντό (για παράδειγμα Προπονητικά Σεμινάρια, Πρωταθλήματα, Φιλικούς Αγώνες κλπ,) οι οποίες πραγματοποιούνται από Αθλητικούς Οργανισμούς (Ενώσεις, Σωματεία, Συλλόγους αθλητών- Προπονητών κλπ ) οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί, πιστοποιηθεί ή εγκριθεί από την Εθνική τους Ομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.T.U.) ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό(W.T.F.) η ΕΛ.Ο.Τ. διευκρινίζει ότι η συμμετοχή σε κάθε μορφής διοργάνωση σχετικά με το ολυμπιακό άθλημα του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) διοργανώνονται από οργανισμούς αναγνωρισμένους και εγκεκριμένους από την ΕΛ.Ο.Τ. (Ενώσεις, Συνδέσμους, Συλλόγους κλπ)
(β) έχει δοθεί γραπτή έγκριση της ΕΛ.Ο.Τ. με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία, συνιστά παράβαση του Πειθαρχικού Κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Τ. (άρθρ. 1 παρ. 4) και του Κανονισμού Εσωτερικών Διοργανώσεων (άρθρο 2).

Επειδή έχει διαπιστωθεί το φαινόμενο να επιχειρείται από αυτόκλητους ως δήθεν «αναγνωρισμένους φορείς» του αθλήματος η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων κλπ., θέτουμε υπόψη όλων των εμπλεκομένων ότι πλην των αθλητικών σωματείων και ενώσεων που είναι μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. και έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, εγκεκριμένοι από την ΕΛ.Ο.Τ. φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων κλπ σε σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό τους, είναι αποκλειστικά και μόνον οι κάτωθι:

Πιστοποιημένοι (τεχνικά) φορείς του αθλήματος
1. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Προπονητών Ολυμπιακού Ταεκβοντό (Πρόεδρος Θ. Ζηνέλης)
2. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ολυμπιακού Ταεκβοντό (Πρόεδρος Π. Εφραιμίδης)
3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διαιτητών Ταεκβοντό
4. Σύνδεσμος Διαιτητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (WTF) ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. Σύνδεσμος Διαιτητών ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (WTF) Περιοχής ευθύνης ΕΤΑΒΕ