ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.ΤΑ.Ν.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει αλλάξει.
Ως εκ τούτου, από την 23η Μαρτίου 2015 για την κατάθεση πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών (παράβολα, συνδρομές κ.τ.λ.) στην Ε.ΤΑ.Ν.Ε. θα πρέπει εφεξής να χρησιμοποιείτε τον νέο λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που είναι ο Αριθμός Λογαριασμού: 5088-075781-671 και με IBAN: GR50 0172 0880 0050 8807 5781 671