Οι οδηγίες και το πρόγραμμα για το 2ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.ΤΑ.Ν.Ε. που θα διεξαχθεί στο Λαύριο στις 4-5/11/2023