Οι οδηγίες και το πρόγραμμα ζύγισης για το 2ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.ΤΑ.Ν.Ε. που θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα στις 31/05-02/06/2024

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ