Αποτελέσματα 1ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Συλλόγων – Αθήνα 13/1/2013

– Αποτελέσματα 09/01/2013 – κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

– Αποτελέσματα 10/01/2013 – κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

– Αποτελέσματα 11/01/2013 – κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

– Αποτελέσματα 12/01/2013 – κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

– Αποτελέσματα 13/01/2013 – κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.