Η ΕΤΑΝΕ θα ήθελε να ενημερώσει όλα τα σωματεία μέλη που συμμετέχουν, ότι για τη σωστή λειτουργία και οργάνωση του διασυλλογικού πρωταθλήματος στην Χαλκίδα (23-25 Φεβρουαρίου), αποφασίστηκε όπως η καταληκτική ημερομηνία για τις αλλαγές κατηγοριών αλλά και τις εγγραφές αθλητών/αθλητριών στο σύστημα TPSS (έως τη συμπλήρωση των 1500 αθλητών) να οριστεί το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Μετά την εν λόγω ημερομηνία καμία αλλαγή δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί…