Η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου στα γραφεία της ΕΤΑΝΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ