Λόγω τεχνικού προβλήματος στο site του TPSS, έχουν παρατηρηθεί πολλές αλλαγές στις κατηγορίες και στα κιλά των αθλητών.

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών στο 7ο Kim e Liu, καλούνται οι σύλλογοι να ελέγξουν στο TPSS εκ νέου την ομάδα τους και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.