Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ