Η ανακοίνωση της ΕΤΑΝΕ για αναβολή διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης…

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της χώρας και τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και (β) την παράταση της θητείας των μελών των Δ.Σ. και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων έως την 30η.6.2021, με την διάταξη  της παρ.5 του άρθρου 45 του Ν4778/2021, ανακοινώνεται η αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , η οποία θα διεξαχθεί σε νεότερη ημερομηνία έως την 30η. 6.2021, που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος, τηρουμένων εκ νέου των διατυπώσεων της αθλητικής νομοθεσίας και του καταστατικό της Ε.ΤΑ.Ν.Ε.